Ansøgning til certificering

For at blive certificeret som Marte Meo Institution, skal følgende krav være opfyldt:

Der skal desuden vedlægges disposition for præsentation af film til certificeringen.
Sendes til koordinator@martemeo.dk senest d. 1. september indeværende år.
Certificering afholdes hvert år dagen før Marte Meo foreningens generalforsamling.