Udbydere

Udbyderlisten er fortsat under udvikling.......

Udbyder oversigten viser kontaktoplysninger på de medlemmer af Marte Meo Foreningen i Danmark, som udbyder terapi eller undervisning. Alle udbydere er uddannede enten som Marte Meo terapeuter, supervisorer eller er licensed supervisorer.

Du kan finde en foredragsholder, underviser eller behandler, som er specialiseret lige netop indenfor det område, du har brug for.

Vil du optages på udbyder oversigten?
Skal du skrive til web@martemeo.dk.  

Information om optagelse:
Hvis du ønsker at blive optaget i Marte Meo Foreningens udbyder oversigt, skal du dels være Marte Meo terapeut eller supervisor og derudover være medlem af foreningen. Oprettelsen på foreningens hjemmeside er gratis.

Krav for at være på udbyderlisten:

  • Du skal være uddannet terapeut eller supervisor
  • Du skal på din hjemmeside linke til Marte Meo Foreningen i Danmarks hjemmeside
  • Din hjemmeside skal være Marte Meo relateret

Region Hovedstaden

Marte Meo Terapeuter

Gurli Dinitzen

By: København

Email: info@trivselscenter.dk

Hjemmeside: www.trivselscenter.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Marte Meo forløb til forældre med spæd- og småbørn i hjemmet og i daginstitution, samt konsulentbistand til kommunerne.

Foredrag: om Marte Meo metoden for kommuner og for grupper, det kan være mødregrupper. Og om konfliktløsning mellem børn og voksne.

Heidi Møller-Rasmussen

By: Frederiksberg

Email: heidi.mr@gmail.com

Hjemmeside: martemeovejledning.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Børn i alle aldre, hjemme, i dag- og døgninstitution, i familiepleje, adoptivbørn m.m.

Foredrag: Jeg har ikke den store erfaring med at holde foredrag, men ring så finder vi ud af noget.

Andet: Arbejder til daglig som familieplejekonsulent og støtte til forældre i samvær m.m.

Karin Lorenzen

By: Lyngby

Email: larinlorenzenlyngby@gmail.com

Hjemmeside: www.martemeoterapeuterne.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: dagplejen, daginstitutioner, skole, forældre, forældre med anden etnisk baggrund.

Foredrag: dagplejen, daginstitutioner, skole, forældremøder.

Kurser: introduktion til Marte Meo, supervison, inklusion af børn med særlige behov.

Andet: skræddersyede kurser der passer til jeres behov.

Lisbeth Sander

By: Hillerød

Email: lisbeth@familienicentrum.dk

Hjemmeside: www.familienicentrum.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Marte Meo- forløb og samtaler.

Foredrag: mødregrupper, dagpleje, institutioner og skoler.

Supervision af Marte Meo studerende.

Marte Meo Supervisorer

Anne Stahlschmidt

By: Birkerød og Hornbæk

Email: anne@stahlschmidt.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Familier herunder adoptivfamilier, samt individuelle klienter, tilbyder supervision i dag- og døgninstitutioner

Uddannelse: Marte Meo terapeutuddannelsen

Foredrag: aktuelt primært om adoptivbørn og familier

Dorte Nikolajsen

By: København Ø

Email: dortenik@gmail.com

Hjemmeside: www.MarteMeoCenter.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Børn og forældre, børn og institutioner, demens, funktionsnedsættelser.
Skoler og gymnasier.

Foredrag: Som ovenfor

Uddannelse: af Marte Meo terapeuter i Midtjylland, Vejle og København.
Grundkurser start en gang om året. Brush Up kurser en til to gange om året.

Marte Meo Licensed Supervisor

Susanne Schwartau

By: Hellerup

Email: susanne@selvindsigt.com

Hjemmeside: www.selvindsigt.com

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Terapeut uddannelsen

Kurser: for professionelle og private
kurser i mindfulness i børnehøjde med udgangspunkt i Marte Meo.

Foredrag: for professionelle og private

Region Sjælland

Marte Meo Terapeuter

Helen Schmidt

By: Osted

Email: kontakt@helenschmidt.dk

Hjemmeside: www.hverdagsliv.nu

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Marte Meo forløb

Foredrag: Marte Meo principperne mm.

Sydjylland

Marte Meo Supervisor

Christina Abildgaard

By: Årslev

Email: info@martemeoterapeuten.dk

Hjemmeside: www.martemeoterapeuten.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter: