Udbydere

 

Udbyder oversigten viser kontaktoplysninger på de medlemmer af Marte Meo Foreningen i Danmark, som udbyder terapi eller undervisning. Alle udbydere er uddannede enten som Marte Meo terapeuter, supervisorer eller er licensed supervisorer.

Du kan finde en foredragsholder, underviser eller behandler, som er specialiseret lige netop indenfor det område, du har brug for.

Vil du optages på udbyder oversigten?
Skal du skrive til web@martemeo.dk. med informationer om, navn, adresse, by, e-mail, hjemmeside, om du er terapeut/supervisor/licensed, indenfor hvilke felter du arbejder med Marte Meo ( behandler, foredrag, kurser,uddannelse andet ) - uddyb. For at stå på udbyderlisten skal du have personligt medlemskab - er du pensionist og stadig gerne vil stå på udbyderlisten, skal du således fortsat betale fuld medlemskab. 

Ønsker du at blive optaget kræver det:

  • Du skal være uddannet terapeut eller supervisor
  • Du skal på din hjemmeside linke til Marte Meo Foreningen i Danmarks hjemmeside
  • Din hjemmeside skal være Marte Meo relateret
  • Du skal være personligt medlem af foreningen

Oprettelse på foreningens hjemmeside er gratis.

 

Region Hovedstaden

Marte Meo Terapeuter

Gurli Dinitzen

By: København

Email: info@trivselscenter.dk

Hjemmeside: www.trivselscenter.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Marte Meo forløb til forældre med spæd- og småbørn i hjemmet og i daginstitution, samt konsulentbistand til kommunerne.

Foredrag: om Marte Meo metoden for kommuner og for grupper, det kan være mødregrupper. Og om konfliktløsning mellem børn og voksne.

Heidi Møller-Rasmussen

By: Frederiksberg

Email: heidi.mr@gmail.com

Hjemmeside: martemeovejledning.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Børn i alle aldre, hjemme, i dag- og døgninstitution, i familiepleje, adoptivbørn m.m.

Foredrag: Jeg har ikke den store erfaring med at holde foredrag, men ring så finder vi ud af noget.

Andet: Arbejder til daglig som familieplejekonsulent og støtte til forældre i samvær m.m.

Karin Lorenzen

By: Lyngby

Email: karinlorenzenlyngby@gmail.com

Hjemmeside: www.martemeoterapeuterne.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: dagplejen, daginstitutioner, skole, forældre, forældre med anden etnisk baggrund.

Foredrag: dagplejen, daginstitutioner, skole, forældremøder.

Kurser: introduktion til Marte Meo, supervison, inklusion af børn med særlige behov.

Andet: skræddersyede kurser der passer til jeres behov.

Lisbeth Sander

By: Hillerød

Email: lisbeth@familienicentrum.dk

Hjemmeside: www.familienicentrum.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Marte Meo- forløb og samtaler.

Foredrag: mødregrupper, dagpleje, institutioner og skoler.

Supervision af Marte Meo studerende.

Sallie Zirl Meyrowitsch

By: København

Email: kontakt@salliemey.dk

Hjemmeside: www.salliemey.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Marte Meo behandling/forløb i familier med børn i alle aldersgrupper i Hovedstadsområdet. Arbejder dagligt som Marte Meo terapeut og ressourcepædagog med børn i udsatte positioner i dagtilbud og skoler i aldersgruppen 1-14 år.

Jeanne Løfberg

By: 2400 København NV

Email: jeanneloefberg@yahoo.dk

Hjemmeside: tlf: 40192480

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Jeg tilbyder rådgivning og Marte Meo forløb til børnefamilier, dag og døgninstitutioner både indenfor normalområdet og specielinstitutioner. Jeg har arbejdet med specielområdet bl.a. med autisme, ADHD, udviklingshæmmede samt familier med sociale udfordringer.

Jeg kan tilbyde rådgivning til børnefamilier, herunder deres bedsteforældre. Jeg kan tilbyde supervision ud fra metoden til dag og døgninstitutioner, samt til plejefamilier.

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med børn og børnefamilier. Er uddannet socialrådgiver og Marte Meo terapeut. Har derudover arbejdet som ekspert i VISO sager indenfor familieplejeområdet.

 

Marte Meo Supervisorer

Anne Stahlschmidt

By: Birkerød og Hornbæk

Email: anne@stahlschmidt.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Familier herunder adoptivfamilier, samt individuelle klienter, tilbyder supervision i dag- og døgninstitutioner

Uddannelse: Marte Meo terapeutuddannelsen

Foredrag: aktuelt primært om adoptivbørn og familier

Dorte Nikolajsen

By: København Ø

Email: dortenik@gmail.com

Hjemmeside: www.MarteMeoCenter.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Børn og forældre, børn og institutioner, demens, funktionsnedsættelser.
Skoler og gymnasier.

Foredrag: Som ovenfor

Uddannelse: af Marte Meo terapeuter i Midtjylland, Vejle og København.
Grundkurser start en gang om året. Brush Up kurser en til to gange om året.

Jette Waagner Ryt-Hansen

By: Birkerød, 3460

Email: jwaagner@hotmail.com

Hjemmeside: www.marte-meo.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: ja
Uddannelse: Terapeutuddannelse
Foredrag: Introduktion til Marte Meo, udviklingspsykologi og almen kommunikation indenfor alle områder. Demensomsorg og Marte Meo.
Kurser: korte kurser, opdatering af terapeuter, individuelt tilrettelagte kurser i metoden, udviklingspsykologi og generel kommunikation.

Rikke Dehn

By: Helsingør

Email: rd@martemeohelsingor.dk

Hjemmeside: www.martemeohelsingor.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Marte Meo Terapeut uddannelse
Kurser: Marte Meo grunduddannelse
Behandler: Marte Meo sags supervision, Marte Meo forløb (hos private og institutionen. Videoanalyse. Særlige Marte Meo forløb, som har fokus på personalets faglige udvikling
Foredrag: Kommunikation og Samspil.

Ulla Nedergaard

By: Hauser Plads 32, 2. Kbh k

Email: ulla@ullanedergaard.dk

Hjemmeside: www.ullanedergaard.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

 

Uddanner Marte Meo terapeuter og afholder

Grundkurser  og brush up for Marte Meo terapeuter og personalegrupper.

Supervision af undervisning og ledelse af læringsproceser, ledelse af møder, kommunikation og samtaler på arbejdspladsen, organisatoriske forandringsprocesser, børn/unge med særlige udfordringer og pårørende til børn/unge med særlige udfordringer.(leder-) træning i den personlie kommunikation og i at facilitere samtaler/møder.

Målgrupper: Ledere og medarbejdere på ungdomsuddannelser, grundskolen og daginstitutioner.

Foredrag: kommunikation, ledelse og læring.

Marte Meo Licensed Supervisor

Susanne Schwartau

By: Hellerup

Email: susanne@selvindsigt.com

Hjemmeside: www.selvindsigt.com

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Terapeut uddannelsen

Kurser: for professionelle og private
kurser i mindfulness i børnehøjde med udgangspunkt i Marte Meo.

Foredrag: for professionelle og private

Region Sjælland

Marte Meo Terapeuter

Helen Schmidt

By: Osted, 4320 Lejre

Email: kontakt@helenschmidt.dk

Hjemmeside: www.hverdagsliv.nu

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Marte Meo forløb

Foredrag: Marte Meo principperne mm.

Karin Stensen Christensen

By: 4300 Holbæk

Email: karin.stensen@email.dk

Hjemmeside: www.karin-stensen.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Marte Meo forløb på skoler og i familier.
Foredrag: Marte Meo i skolen, hvordan man kan arbejde med relationer og klasseledelse i skolen. 

Uddannelse: lærer, ergoterapeut og Marte Meo terapeut. 

Marte Meo supervisorer

Lene Jakobsen

By: Herfølge/Køge

Email: lene@trivselsvejen.dk

Hjemmeside: www.trivselsvejen.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Uddanner Marte Meo terapeuter
Behandler: Dagpleje, daginstitutioner, skoler, specialinstitutioner, forældre.

Tilbyder supervision individuelt og i grupper.
Kurser: Marte Meo grundkurser, Brush up, skræddersyede kurser.
Foredrag:  holder oplæg/foredrag til personalemøder, pædagogiske dage og forældremøder m.m.

Inger Hartelius

By: Lillemosevej 7a, 4560 Vig

Email: inger@ingerhartelius.dk tlf: 28707959

Hjemmeside: www.ingerhartelius.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Jeg afholder:

Marte Meo uddannelsen, Marte Meo supervision for Marte Meo terapeuter, Marte Meo kurser for alle, Marte Meo foredrag for alle

Både i Jernbanegade 23, 4000 Roskilde og på Lillemosevej 7a, 4560 Vig

Jannie Holm

By: 4220, korsør

Email: til@jannieholm.dk

Hjemmeside: www.jannieholm.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Familier og børn 0 - 18 år med almindelige og særlige behov i institution eller hjemmet. Herunder også adopterede børn og børn i plejefamilie.
Uddannelse: Terapeut uddannelsen

Kirsten Bork

By: Vipperød, 4390 Holbæk

Email: Kirsten.bork@mail.dk

Hjemmeside: www.borkmartemeo.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Uddanner terapeuter

Behandler: Alle områder indenfor normal og specialområdet – offentlige institutioner, private, erhvervslivet.

supervision til private: forældre, børn, pårørende.

Kurser: Grundkurser og Brush up til personale med grundkurser. Brush up til terapeuter.

Kurser og supervision med fokus på arbejdsglæde og samarbejde. Kurser med fokus på kommunikation i hverdagen på en arbejdsplads. Kurser med fokus på optimering af møder. Kurser med fokus på samtalen (forældresamtaler, medarbejdersamtaler)

Alle områder indenfor normal og specialområdet. 

 

Bente Steen

By: 2650 Hvidovre

Email: bentesteen@hotmail.com, bne@hvidovre.dk

Hjemmeside: www.poppelgaarden.hvidovre.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Undervisning: Undervisning for nybagte forældre (familieliv), temaaftener om forældresamarbejde, samspil, udviklingsstøttende kommunikation.

Uddannelse: Uddanner Marte Meo terapeuter.

Arbejder til daglig med:

Familiebehandling, Marte Meo supervision af daginstitutioner og skoler.

Marte Meo Licensed Supervisor

Mette Filskov

By: 4180 Sorø

Email: Mette@martemeosamspil.dk

Hjemmeside: www.martemeosamspil.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Uddanner terapeuter og Supervisorer, fungerer som censor i hele landet.
Behandler: Familiebehandling – daginstitution – tværfagligt indenfor dagtilbud – forældre / personalesamarbejde – supervision af personalegrupper.

Foredrag: indenfor følgende felter: Familiebehandling – dagtilbud – sprogstimulering.

Arbejder/holder foredrag i følgende Region(er): Sjælland og Hovedstaden.
Kurser: Grundkurser samt skræddersyede kurser.Pernille Roug

By: 4700 Næstved

Email: pernille@martemeoforum.dk

Hjemmeside: www.martemeoforum.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: ja – uddanner Marte Meo supervisorer, samt er censor i hele landet.
Behandler: ja
Foredrag: ja – alle felter       
Kurser: ja – på alle niveauer

Stine Juul Lawaetz

By: Viby v.Roskilde

Email: samspilogsprog@gmail.com

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Børn og unge og demensområdet. Certificerer og uddanner terapeuter i Roskilde kommune. Tilbyder kurser omkring børn og unge.

Region Syddanmark

Marte Meo Supervisor

Christina Abildgaard

By: Årslev

Email: info@martemeoterapeuten.dk

Hjemmeside: www.martemeoterapeuten.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Uddannelse:
Marte Meo terapeut uddannelse
Kurser: pædagogiske kurser og temadage for pædagogisk personale,
Behandler: tilbyder Marte Meo forløb i institutioner, til familier Tilbyder online familievejledning og online workshop: ’Alternativer til skældud’
Foredrag: Eksempler på mine overskrifter: ’Introduktion til Marte Meo’, ’Boost børns selvværd’, ’Alternativer til skældud’, ’Glad Mad

Birgitte Lauritsen

By: Broby

Email: martemeo@live.dk

Hjemmeside: www.mm-martemeo.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: ja
Foredrag: ja
Uddannelse: ja       
Kurser:
Terapeut uddannelsen
Temadage til forskellige faggrupper
Supervision til professionelle ift. enkeltsager omkring samspil og kommunikation med demente og senhjerneskadede.
Individuel rådgivning og vejledning til pårørende til en dement eller senhjerneskadet.

Birthe Elmegaard Bladt

By: Sønderborg

Email: info@elmegaardcoaching.dk

Hjemmeside: www.elmegaardcoaching.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Familier, personale i dagtilbud og for voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser
Foredrag: Marte Meo introduktion
Uddannelse: Marte Meo terapeutuddannelse       
Kurser: Marte Meo grundkurser eller kortere introkurser

Tove Schack Nielsen

By: 5792 Årslev

Email: tove@fynsmartemeo.dk

Hjemmeside: www.fynsmartemeo.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Marte Meo terapeut uddannelsen
kursus: temadage, brush-up kurser, kortere og længere kursusforløb.
Foredrag: Hvordan kan vi bruge Marte Meo i vores institution/familie?
Inklusion – sprogudvikling i daginstitutionen – skolen.
Marte Meo og demens
Supervision/forløb: Hele det pædagogiske felt, institution, plejehjem, skoler, forældre/pårørende og pleje/adoption

Marte Meo terapeuter

Britta Andersen

By: 5672 Broby

Email: britta2409@mail.com

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Laver forløb i familier for barn-forældre, søskende, par. Laver forløb i institutioner.
Foredrag: Særligt oplæg for mødregrupper, oplæg til institutioner om Marte Meo samt om børn med særlige behov.

Lisbeth Holm Clausen

By: 5491 Blommenslyst

Email: mail@lisbeth-clausen.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Nærvær, samspil og kommunikation mellem børn og voksne. Samt i familier og parforhold.
Foredrag: Nærvær, samspil og kommunikation mellem børn og voksne
Andet: Opretter og afholder kurser i: Nærvær, samspil og kommunikation mellem børn og voksne.

Marianne Sigersted

By: 6800 Varde

Email: ms@rotilatgro.nu

Hjemmeside: www.rotilatgro.nu

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Udbyder præsentationskurser, hjælp til børnefamilier, hjælp til unge og hjælp til børn med særlige udfordringer

Region Midtjylland

Marte Meo terapeuter

Andrea Jørgensen

By: 6940, Højmark

Email: andrea.joergensen@gmail.com

Hjemmeside: mobil: 2099 0577

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandling: Marte Meo forløb for forældre og andre nære voksne i barnets miljø, hvor de nære voksne ønsker at udvikle kontakten og samspillet med barnet, så barnet i højere grad kan/får mulighed for at lykkes i dagligdagens aktiviteter (legen, morgenrutinen, måltiderne, lektietiden, af- og påklædning, tandbørstning, sengelægningen og søvn mv.)
Foredrag: om kontakt og socialt samspil mellem børn og voksne i familien, i dagplejen, i daginstitutionen og i skolen. Foredrag holdes i hele landet.
Marte Meo forløb for forældre og andre nære voksne i barnets miljø,

Bente Bertelsen

By: 8362 Hørning

Email: bente@maxtrivsel.dk

Hjemmeside: www.MaxTrivsel.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandling: Laver Marte Meo forløb med forældre, plejeforældre, adoptivforældre, daginstitutioner og dagpleje.
Foredrag: Oplæg i daginstitutioner, dagpleje, mødregrupper mv.

Arbejder/holder foredrag i følgende Region(er): Region Midt, Syd og Nord

 

Marte Meo Supervisorer

Tina Schjødt

By: 8340 Malling

Email: schjoedt@profibermail.dk

Hjemmeside: Mobil 21451613

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Laver forløb i familier for barn-forældre, søskende, par. Laver forløb i institutioner.
Foredrag: særligt oplæg for mødregrupper, oplæg til institutioner om Marte Meo samt om børn med særlige behov.                               
Uddannelse af Marte Meo terapeuter, supervision af terapeuter, Brush up kursus for terapeuter, 5 dags introduktionskursus til Marte Meo mm.
Holder foredrag indenfor følgende felt(er):
Temadage, oplæg om Marte Meo i mødregrupper/ungegrupper/præmaturgrupper

Gitte Henriksen

By: 7840 Højslev, Skive

Email: info@relationsudvikler.dk

Hjemmeside: www.relationsudvikler.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

dagpleje, vuggestue, børnehave, skole, private hjem, borgere indenfor handicap og psykiatri, borgere indenfor ældreområdet, pårørende samarbejde.

Uddannelse: uddanner Marte Meo terapeuter

Kurser: Marte Meo brush-up, Marte Meo grundkursus, temadag/aften om Marte Meo

Oplæg: hvordan kan Marte Meo anvendes i arbejdet med mennesker med demens, hvordan kan Marte Meo anvendes som voldsforebyggende metode, hvordan kan Marte Meo anvendes som pårørende til et menneske med demens.

Supervision og Marte Meo forløb

Region Nordjylland

Marte Meo terapeuter

Hanne Kragh

By: 9520 Skørping

Email: hanne@kraghterapi.dk

Hjemmeside: www.kraghterapi.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Psykoterapi, familieterapi og Marte Meo forløb for forældre plejeforældre og andre omsorgsgivere

Marte Meo Supervisorer

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Undervisning: Udbyder Marte Meo terapeut uddannelse

Behandler: Forløb med Marte Meo i familier og institutioner

Foredrag: Opstart af Marte Meo i institutioner, foredrag om udvikling af sociale kompetencer, temadage om Marte Meo og udviklingspsykologi, tilknytning, læring og neuropædagogik

Kurser: Brush-up kurser for terapeuter, inspirationskurser for professionelle omsorgsarbejdere indenfor dag- døgn- og special institutioner

Supervision: Individuel supervision for Marte Meo terapeuter, rådgivning og vejledning Projekter: Sociale kompetencer 0-3 år i daginstitutioner