Udbydere

 

Udbyder oversigter viser kontaktoplysninger på medlemmer af Marte Meo Foreningen i Danmark, som udbyder terapeuter eller undervisning. Alle udbydere er uddannet enten som Marte Meo terapeuter, supervisor eller er licensed supervisor.

Du kan finde en foredragsholder, underviser eller behandler, som er specialiseret lige netop indenfor det område, du har brug for.

Vil du optages på udbyderoversigten?
Skal du skrive til web@martemeo.dk . med informationer om, navn, adresse, via, e -mail, hjemmeside, om du er terapeut / supervisor / licensed, indenfor hvilke felter du arbejder med Marte Meo (behandler, foredrag, kurser, uddannelse andet) - uddyb. For at stå på udbyderlisten skal du have personligt medlemskab - er du pensionist og stadig gerne vil stå på udbyderlisten, skal du således fortsat betale fuldt medlemskab. 

Ønsker du at blive optaget kræver det:

  • Du skal være uddannet terapeut eller supervisor
  • Du skal på din hjemmeside linke til Marte Meo Foreningen på Danmarks hjemmeside
  • Din hjemmeside skal være Marte Meo relevant
  • Du skal være personligt medlem af foreningen

Oprettelse på foreningens hjemmeside er gratis.

 

Region Hovedstaden

Marte Meo Terapeuter

Gurli Dinitzen

By: København

Email: info@trivselscenter.dk

Hjemmeside: www.trivselscenter.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler : Marte Meo forløb til forældre med spæd- og småbørn i hjemmet og i daginstitution, samt konsulentbistand til kommunerne.

Foredrag : om Marte Meo metoden for kommuner og for grupper, det kan være mødregrupper. Og om konfliktløsning mellem børn og voksne.

Heidi Møller-Rasmussen

By: Frederiksberg

Email: heidi.mr@gmail.com

Hjemmeside: martemeovejledning.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: Børn i alle aldre, hjemme, i dag- og døgninstitution, i familiepleje, adoptivbørn m.m.

Foredrag: Jeg har ikke den store erfaring med at holde foredrag, men ring så finder vi ud af noget.

Andet: Arbejder til daglig som familieplejekonsulent og støtte til forældre i samvær m.m.

Jane Larsen

By: Greve

Email: Jane@martemeo-stien.dk

Hjemmeside: www.martemeo-stien.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Jeanne Løfberg

By: 2400 København NV

Email: jeanneloefberg@protonmail.com

Hjemmeside: www.jeanneloefberg.com

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Jeg tilbyder rådgivning og Marte Meo forløb til børnefamilier, dag og døgninstitutioner både indenfor normalområdet og specielinstitutioner. Jeg har arbejdet med specielområdet bl.a. med autisme, ADHD, udviklingshæmmede samt familier med sociale udfordringer.

Jeg kan tilbyde rådgivning til børnefamilier, herunder deres bedsteforældre. Jeg kan tilbyde supervision ud fra metoden til dag og døgninstitutioner, samt til plejefamilier.

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med børn og børnefamilier. Er uddannet socialrådgiver og Marte Meo terapeut. Har derudover arbejdet som ekspert i VISO sager indenfor familieplejeområdet.

 

Sallie Meyrowitsch

By: København

Email: kontakt@salliemey.dk

Hjemmeside: www.salliemey.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Jeg udbyder Marte Meo forløb til børnefamilier (0-18 år) med små såvel som store problemer i hverdagen i København og på Sjælland.

Der vil blive arbejdet med de ændringer/mål/ønsker som familien selv ønsker at arbejde med.

Jeg arbejder med alle slags problematikker og har særlig viden/erfaring med børn der udviser vrede, udad reagerende adfærd, sociale vanskeligheder samt børn med forskellige diagnoser såsom ADHD, Asperger, autisme mv.

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med sårbare børn, unge og familier fra bl.a. døgninstitution, krisecenter, skoler og dagtilbud. Jeg er uddannet pædagog, Marte Meo terapeut og familiebehandler.

Rikke Kjær Andersen

By: 3050 Humlebæk

Email: familietid@outlook.dk

Hjemmeside: www.familietid.nu

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Rådgivning til forældre med børn op til 10 år

Marte Meo Supervisorer

Anne Stahlschmidt

By: Birkerød og Hornbæk

Email: anne@stahlschmidt.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Familier herunder adoptivfamilier, samt individuelle klienter, tilbyder tilsyn i dag- og døgninstitutioner

Uddannelse : Marte Meo terapeutuddannelsen

Foredrag : aktuelt primært om adoptivbørn og familier

Dorte Nikolajsen

By: København

Email: dortenik@gmail.com

Hjemmeside: www.MarteMeoCenter.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Børn og forældre, børn og institutioner, demens, funktionsnedsættelser.
Skoler og gymnasier.

Foredrag : Som ovenfor

Uddannelse : af Marte Meo terapeuter i Midtjylland, Vejle og København.
Grundkurser start en gang om året. Brush Up kurser en til to gange om året.

Jette Waagner Ryt-Hansen

By: Birkerød, 3460

Email: jwaagner@hotmail.com

Hjemmeside: www.marte-meo.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: ja
Uddannelse: Terapeutuddannelse
Foredrag: Introduktion til Marte Meo, udviklingspsykologi og almen kommunikation indenfor alle områder. Demensomsorg og Marte Meo.
Kurser: korte kurser, opdatering af terapeuter, individuelt tilrettelagte kurser i metoden, udviklingspsykologi og generel kommunikation.

Rikke Dehn

By: Helsingør

Email: rd@martemeohelsingor.dk

Hjemmeside: www.martemeohelsingor.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Marte Meo Terapeut uddannelse
Kurser: Marte Meo grunduddannelse
Behandler: Marte Meo sags supervision, Marte Meo forløb (hos private og institutionen. Videoanalyse. Særlige Marte Meo forløb, som har fokus på personalets faglige udvikling
Foredrag: Kommunikation og Samspil.

Ulla Nedergaard

By: Hauser Plads 32, 2. Kbh k mobil: 41169206

Email: ulla@ullanedergaard.dk

Hjemmeside: www.martemeo-uddannelse.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Jeg uddanner Marte Meo terapeuter, holder grundkurser i Marte Meo metoden og superviserer på skoler og institutioner. 

 

Jeg superviserer pædagoger, folkeskole- og gymnasielærere, ledere på skoler og daginstitutioner, psykologer, socialrådgivere, sundhedsplejersker, sosu-assistenter og familiebehandlere, der professionelt møder borger så som børn, unge og voksne. Mit speciale er udviklingsstøttende kommunikation og ledelse af kontakt og læring. Jeg arbejder med alle problematikker og har en særlig viden og erfaring inden for diagnoser som Asperger, autisme og ADHD.

Min baggrund er en læreruddannelse, narrative organisations- og lederuddannelse, masterstuderende i læringsprocesser, Marte Meo terapeut og supervisor, 25 års undervisningserfaring og 18 år som selvstændig faglig supervisor.     

 

Christina Drachmann

By: Amager

Email: cd@christinadrachmann.dk

Hjemmeside: www.christinadrachmann.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Christina Drachmann er selvstændig Marte Meo supervisor, relationskonsulent og familievejleder.

Hun tilbyder familievejledning både gennem samtaler og Marte Meo forløb, fysisk såvel som online.

Christina har særligt specialiseret sig i arbejdet med børn både i almen- og special området og forældresamarbejde - samarbejdet mellem forældre og fagprofessionelle.

Til fagprofessionelle tilbyder hun både Marte Meo supervision, Marte Meo Grundkursus, Marte Meo terapeutuddannelsen, foredrag, workshops, pædagogiske dage, tema aftner og Dialogkortspillet.

Marte Meo Licensed Supervisor

Susanne Schwartau

By: Hellerup

Email: susanne@selvindsigt.com

Hjemmeside: www.selvindsigt.com

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Terapeut uddannelsen

Kurser: for professionelle og private
kurser i mindfulness i børnehøjde med udgangspunkt i Marte Meo.

Foredrag: for professionelle og private

Region Sjælland

Marte Meo Terapeuter

Helen Schmidt

By: Osted, 4320 Lejre

Email: kontakt@helenschmidt.dk

Hjemmeside: www.hverdagsliv.nu

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler : Marte Meo forløb

Foredrag : Marte Meo principperne mm.

Cindie Rydland

By: 4140 Borup

Email: cindie@cindierydland.dk

Hjemmeside: www.cindierydland.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Marte Meo terapeut
Jeg tilbyder:
Marte Meo forløb i institutioner, særligt med erfaring på folkeskoler både i Marte Meo metoden og i relationel klasserumsledelse.
Marte Meo forløb i familier.

Marte Meo supervisorer

Lene Jakobsen

By: Herfølge/Køge

Email: lene@trivselsvejen.dk

Hjemmeside: www.trivselsvejen.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Uddanner Marte Meo terapeuter
Behandler: Dagpleje, daginstitutioner, skoler, specialinstitutioner, forældre.

Tilbyder supervision individuelt og i grupper.
Kurser: Marte Meo grundkurser, Brush up, skræddersyede kurser.
Foredrag:  holder oplæg/foredrag til personalemøder, pædagogiske dage og forældremøder m.m.

Inger Hartelius

By: Lillemosevej 7a, 4560 Vig

Email: inger@ingerhartelius.dk tlf: 28707959

Hjemmeside: www.ingerhartelius.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Jeg afholder:

Marte Meo uddannelsen, Marte Meo supervision for Marte Meo terapeuter, Marte Meo kurser for alle, Marte Meo foredrag for alle

Både i Jernbanegade 23, 4000 Roskilde og på Lillemosevej 7a, 4560 Vig

Kirsten Bork

By: Vipperød, 4390 Holbæk

Email: Kirsten.bork@mail.dk

Hjemmeside: www.borkmartemeo.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Uddanner terapeuter

Behandler: Alle områder indenfor normal og specialområdet – offentlige institutioner, private, erhvervslivet.

supervision til private: forældre, børn, pårørende.

Kurser: Grundkurser og Brush up til personale med grundkurser. Brush up til terapeuter.

Kurser og supervision med fokus på arbejdsglæde og samarbejde. Kurser med fokus på kommunikation i hverdagen på en arbejdsplads. Kurser med fokus på optimering af møder. Kurser med fokus på samtalen (forældresamtaler, medarbejdersamtaler)

Alle områder indenfor normal og specialområdet. 

 

Bente Steen

By: 2650 Hvidovre

Email: bentesteen@hotmail.com, bne@hvidovre.dk

Hjemmeside: www.poppelgaarden.hvidovre.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Undervisning: Undervisning for nybagte forældre (familieliv), temaaftener om forældresamarbejde, samspil, udviklingsstøttende kommunikation.

Uddannelse: Uddanner Marte Meo terapeuter.

Arbejder til daglig med:

Familiebehandling, Marte Meo supervision af daginstitutioner og skoler.

Hanne Jensen

By: Frederiksværk

Email: hanne@praksisperspektiv.dk

Hjemmeside: www.praksisperspektiv.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: ja
Uddannelse: Marte Meo Terapeutuddannelse
Foredrag: Introduktion til Marte Meo, neuropædagogik og almen kommunikation indenfor alle områder. Demensomsorg, Marte Meo, Værdig ældrepleje.
Kurser: 
Brush up/ opdatering af terapeuter, individuelt tilrettelagte kurser i metoden, udviklingspsykologi og generel kommunikation.

Marte Meo Licensed Supervisor

Mette Filskov

By: 4180 Sorø

Email: Mette@martemeosamspil.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Uddanner terapeuter og supervisor, fungerer som censur i hele landet.
Behandler: Familiebehandling - daginstitution - tværfagligt indenfor dagtilbud - forældre / personalesamarbejde - supervision af personalegrupper.

Foredrag: indenfor følgende felter: Familiebehandling - dagtilbud - sprogstimulering.

Arbejder / holder foredrag i følgende Region (er): Sjælland og Hovedstaden.
Kurser: Grundkurser samt skræddersyede kurser.Stine Juul Lawaetz

By: Viby v.Roskilde

Email: samspilogsprog@gmail.com

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Børn og unge og demensområdet. Certificerer og uddanner terapeuter i Roskilde kommune. Tilbyder kurser omkring børn og unge.

Region Syddanmark

Marte Meo Supervisor

Christina Abildgaard

By: Årslev

Email: info@martemeoterapeuten.dk

Hjemmeside: christinaabildgaard.dk/om-christina/hvem-er-christina

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Marte Meo terapeut uddannelse
Kurser: pædagogiske kurser og temadage for pædagogisk personale,
Behandler: tilbyder Marte Meo forløb i institutioner, til familier Tilbyder online familievejledning og online workshop: 'Alternativer til skældud'
Foredrag: Eksempler på mine overskrifter: 'Introduktion til Marte Meo', 'Boost børns selvværd', 'Alternativ til skældud', 'Glad Mad

Birgitte Lauritsen

By: Broby

Email: martemeo@live.dk

Hjemmeside: www.mm-martemeo.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandler: ja
Foredrag: ja
Uddannelse: ja       
Kurser:
Terapeut uddannelsen
Temadage til forskellige faggrupper
Supervision til professionelle ift. enkeltsager omkring samspil og kommunikation med demente og senhjerneskadede.
Individuel rådgivning og vejledning til pårørende til en dement eller senhjerneskadet.

Birthe Elmegaard Bladt

By: Sønderborg

Email: info@elmegaardcoaching.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Familier, personale i dagtilbud og for voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser
Foredrag: Marte Meo introduktion
Uddannelse: Marte Meo terapeutuddannelse       
Kurser: Marte Meo grundkurser eller kortere introkurser

Tove Schack Nielsen

By: 5792 Årslev

Email: tove@fynsmartemeo.dk

Hjemmeside: www.fynsmartemeo.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Uddannelse: Marte Meo terapeut uddannelsen
kursus: temadage, brush-up kurser, kortere og længere kursusforløb.
Foredrag: Hvordan kan vi bruge Marte Meo i vores institution/familie?
Inklusion – sprogudvikling i daginstitutionen – skolen.
Marte Meo og demens
Supervision/forløb: Hele det pædagogiske felt, institution, plejehjem, skoler, forældre/pårørende og pleje/adoption

Marianne Sigersted

By: 6800 Varde

Email: info@sigerstedinstitute.dk

Hjemmeside: www.sigerstedinstitute.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Marte Meo supervisor, skolekonsulent og optaget af relationel ledelse og godt arbejdsmiljø.
Giver lærer, pædagoger, medhjælpere og ledere videobaseret supervision. Marianne har stor erfaring i at arbejde med Marte Meo i skoleregi, i daginstitutioner, i børnetandplejen og i personalegrupper.

Derudover udarbejder hun planer for hele områder der ønsker at arbejde med et fælles fundament i et anerkendende menneskesyn, fælles sprog, empatisk og relationelt godt arbejdsmiljø for store og små mennesker.

Hos Marianne kan du også tage Marte Meo terapeut uddannelse og grundkursus.

 

Foredrag, pædagogisk dag, workshops, rammesætning af det vigtige skole-hjemsamarbejde, til gavn for både lære, elever og forældre. Alt sammen med solidt fundament i Marte Meo og psykologisk indsigt.


Du kan lytte mere til hvordan hun arbejder med Marte Meo i skolerne, i podcasten Vild vigtig skole, som hun har skabt i samarbejde med Marte Meo supervisor Cindie Ryland.

 

 www.sigerstedinstitute.dk

Dorte Nikolajsen

By: Vejle

Email: dortenik@gmail.com

Hjemmeside: www.MarteMeoCenter.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Børn og forældre, børn og institutioner, demens, funktionsnedsættelser. 
Skoler og gymnasier.

Foredrag : Som ovenfor

Uddannelse : af Marte Meo terapeuter i Midtjylland, Vejle og København. 
Grundkurser start en gang om året. Brush Up kurser en til to gange om året.

Marte Meo terapeuter

Britta Andersen

By: 5672 Broby

Email: britta2409@mail.com

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Laver forløb i familier for barn-forældre, søskende, par. Laver forløb i institutioner.
Foredrag: Særligt oplæg for mødregrupper, oplæg til institutioner om Marte Meo samt om børn med særlige behov.

Lisbeth Holm Clausen

By: 5491 Blommenslyst

Email: mail@lisbeth-clausen.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Nærvær, samspil og kommunikation mellem børn og voksne. Samt i familier og parforhold.
Foredrag: Nærvær, samspil og kommunikation mellem børn og voksne
Andet: Opretter og afholder kurser i: Nærvær, samspil og kommunikation mellem børn og voksne.

Region Midtjylland

Marte Meo terapeuter

Andrea Jørgensen

By: 6940, Højmark

Email: andrea.joergensen@gmail.com

Hjemmeside: mobil: 2099 0577

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Behandling: Marte Meo forløb for forældre og andre nære voksne i barnets miljø, hvor de nære voksne ønsker at udvikle kontakten og samspillet med barnet, så barnet i højere grad kan/får mulighed for at lykkes i dagligdagens aktiviteter (legen, morgenrutinen, måltiderne, lektietiden, af- og påklædning, tandbørstning, sengelægningen og søvn mv.)
Foredrag: om kontakt og socialt samspil mellem børn og voksne i familien, i dagplejen, i daginstitutionen og i skolen. Foredrag holdes i hele landet.
Marte Meo forløb for forældre og andre nære voksne i barnets miljø,

Majbrit Hedegaard Bennedsen

By: Midtjylland

Email: majbrithb@icloud.com

Hjemmeside: www.majbrithedegaardbennedsen.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Jeg tilbyder Marte Meo råd og vejledning både til private og institutioner. I særdeleshed kan jeg rådgive om præmature børns forventelige udvikling og hvordan en fejludvikling kan undgås.

Jeg kommer meget gerne og holder et foredrag.

Jeg har stor erfaring med at vejlede i et tværfagligt samarbejde med institutioner, samt psykologer og sagsbehandlere, der har brug for at kunne skelne en almindelig børneudvikling fra en "præmatur børneudvikling". På den måde sikres der et grundlag, for at træffe de rigtige beslutninger om hjælp og støtte til barnet/ familien.

Jeg kan desuden tilbyde Marte Meo grundkurser og familie forløb.

I er velkomne forbi min hjemmeside majbrithedegaardbennedsen.dk, eller på telefon: 29909327.

Jeg bor midt i Jylland, men er meget fleksibel i forhold til kørsel

Marte Meo Supervisorer

Tina Schjødt

By: 8340 Malling

Email: schjoedt@profibermail.dk

Hjemmeside: Mobil 21451613

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Laver forløb i familier for barn-forældre, søskende, par. Laver forløb i institutioner.
Foredrag: særligt oplæg for mødregrupper, oplæg til institutioner om Marte Meo samt om børn med særlige behov.                               
Uddannelse af Marte Meo terapeuter, supervision af terapeuter, Brush up kursus for terapeuter, 5 dags introduktionskursus til Marte Meo mm.
Holder foredrag indenfor følgende felt(er):
Temadage, oplæg om Marte Meo i mødregrupper/ungegrupper/præmaturgrupper

Gitte Henriksen

By: 7840 Højslev, Skive

Email: info@relationsudvikler.dk

Hjemmeside: www.relationsudvikler.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

dagpleje, vuggestue, børnehave, skole, private hjem, borgere indenfor handicap og psykiatri, borgere indenfor ældreområdet, pårørende samarbejde.

Uddannelse: uddanner Marte Meo terapeuter

Kurser: Marte Meo brush-up, Marte Meo grundkursus, temadag/aften om Marte Meo

Oplæg: hvordan kan Marte Meo anvendes i arbejdet med mennesker med demens, hvordan kan Marte Meo anvendes som voldsforebyggende metode, hvordan kan Marte Meo anvendes som pårørende til et menneske med demens.

Supervision og Marte Meo forløb

Region Nordjylland

Marte Meo terapeuter

Christine Pilgaard

By: 9240 Nibe

Email: christinepilgaard@hotmail.com

Hjemmeside: info@familievejen.dk

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:

Jeg tilbyder familierådgivning samt Marte Meo forløb til spæd- og småbørns familier og daginstitutioner. 
Jeg er uddannet pædagog og certificeret Marte Meo terapeut. Jeg har mange års erfaring med tidligt følelsesmæssigt skadede børn, børn med diagnoser, vejledning til forældre og plejefamilier samt erfaring fra daginstitutionsområdet.