BESTYRELSEN

Alle henvendelser til bestyrelsen kan sendes til bestyrelsen@martemeo.dk

 

Marianne Arndal
Formand

Tlf: 29802627
arndal@nalnet.dk

Dorte Nikolajsen
Næstformand

Olfert Fischersgade 55 1.th
1311 København K
Tlf: 61 36 41 01
formand@martemeo.dk

Bladudvalg – Marte Meo Nyt
Evidens/dokumentation

Mette Rostgaard
Bestyrelsesmedlem kasserer

Tlf: 30203152
Rostgaard@bbsyd.dk

Kasser

Pia Lyndelse
Bestyrelsesmedlem Sekretær

4000 Roskilde
Tlf: 25122529
pialyndelse@gmail.com

Marianne Sigersted
Bestyrelsesmedlem

Ortenvej 173
6800 Varde
Tlf: 24 62 95 36
ms@rotilatgro.nu

Facebook ansvarlig
Uge 11

Cindie Rydland
Bestyrelsesmedlem

Vandværksvej 5
4140 Borup
Tlf: 60190326
cindie@cindierydland.dk

Hjemmeside ansvarlig
Facebook ansvarlig
Nemtilmeld

Hanne Frost

Bladudvalg
Hjemmeside ansvarlig

Winnie Olsen
Suppleant

Tlf: 28881031
winnieolsenwinnie@gmail.com

Nemtilmeld
Uge 11