Om foreningen

Foreningen / bestyrelsen arbejder med:

  • Udgive 2 medlemsblade om året
  • Arrangere to temadage om året, den ene i forbindelse med generalforsamlingen
  • At støtte Uge 11, som er en landsdækkende event med gratis oplæg om Marte Meo
  • At arrangere Nordisk Kongres hvert 8. år
  • At være med til lave kvalificerende standarder for certificering af institutioner og på andre områder styrke Marte Meo i Danmark
  • At være bindeled mellem terapeuter, supervisorer og licensed supervisorer
  • At have en platform, hvor alle standarder og krav omkring Marte Meo uddannelser i Danmark er synlige og opdaterede
  • At have digitale platforme, hvor medlemmer og interesserede kan holde sig opdaterede og blive inspirerede
  • At samle Marte Meo orienteret litteratur og litteratur, som inspirerer arbejdet med udviklingsstøttende samspil
  • At repræsentere bud på relations arbejde gennem Marte Meo i offentligheden


Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter.
Foreningen holder generalforsamling den 1. fredag i november.
Bestyrelsesmedlemmer skal være uddannede Marte Meo terapeuter.
Bestyrelsen holder møder 4-6 gange om året.