Om foreningen

Foreningen / bestyrelsen arbejder med:

  • At udgive 2 medlemsblade om året
  • At arrangere to temadage om året, den ene i forbindelse med generalforsamlingen
  • Ved at støtte Uge 11, der er en landsdækkende begivenhed med gratis oplæg om Marte Meo
  • At arrangere Nordisk Kongres hvert 8. år
  • At være med til lave kvalificerende standarder til certificering af institutioner og på andre områder styrke Marte Meo i Danmark
  • At være bindeled mellem terapeuter, supervisorer og licensed supervisorer
  • At have en platform, hvor alle standarder og krav omkring Marte Meo uddannelser i Danmark er synlige og opdaterede
  • At have digitale platforme, hvor medlemmer og interesserede kan blive opdateret og blive inspireret
  • At orientere om litteratur, som inspirerer arbejdet med udviklingsstøttende samspil
  • At præsentere bud på relationsarbejde gennem Marte Meo i offentligheden


Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter.
Foreningen afholder generalforsamling den 1. fredag ​​i november.
Bestyrelsesmedlemmer skal være uddannet Marte Meo terapeuter.
Bestyrelsen holder møder 4-6 gange om året.