Uddannelsen

Generel information om Marte Meo uddannelse

Der findes tre niveauer inden for Marte Meo uddannelsen: Terapeut, supervisor og licensed supervisor. Alle starter dog med at uddanne sig til terapeuter.

Marte Meo foreningen står selvfølgelig til rådighed, hvis du ønsker uddybende informationer.

Optagelseskriterier: Relevant faglig grunduddannelse af mindst 2½ års varighed. Det er en nødvendighed at have teknisk udstyr til rådighed samt have mulighed for at filme samspil under uddannelsen.

Terapeutuddannelsen


Du kan uddanne dig til Marte Meo terapeut enten ved at tilmelde dig uddannelsen hos en supervisor eller hos en licened supervisor.

Supervisoruddannelsen


Uddannede terapeuter kan uddanne sig til supervisorer, hvilket derefter giver ret til at uddanne nye terapeuter. Kravene for at bestå uddannelsen er, at man har bragt mindst 4 terapeuter frem til certifikationsniveau. Uddannelsen tager 1½-2 år og foregår hos en af de fire licensed supervisors.

Licensed supervisor


I alle lande udvælger Maria Aarts – alt efter landets størrelse – et antal licensed supervisorer, som hun oplærer. I Danmark er der for tiden fire. De fire licensed supervisorer er censorer ved terapeutuddannelserne i Danmark og underviser på supervisoruddannelserne. De er i tæt kontakt med Maria Aarts og med licensed supervisorer i andre lande samt tovholdere i relation til Marte Meo arbejdet i deres eget land.

Der findes mange uddannelsestilbud rundt omkring i landet.

Du vil under "Udbydere” kunne finde det tilbud der passer dig bedst.

Terapeut uddannelsens kompetencer 


Uddannelsen sikrer at terapeuten har:

  • Viden om det naturlige samspil
  • Viden om afvigelser fra det naturlige samspil
  • Viden om udviklingsstøttende kommunikation
  • Viden om den naturlige psykiske, sociale og fysiske udvikling, samt afvigelser herfra.

Marte Meo terapeuten er i stand til at lave en analyse af samspillet og på baggrund af analysen at yde en konkret og målrettet indsats i forhold til såvel enkeltindivider som grupper.

Marte Meo uddannelsen er licenseret af


Marte Meo International Network i Holland 

ved Director Maria Aarts,

Molenveld 20

5611 EX Eindhoven

Holland 

Tlf.: (+31) 34 14 24 340

Fax: (+31) 34 14 22 882

E-mail: AARTSMH@TREF.NL

Det er et internationalt krav, at en terapeutstuderende under uddannelsen har modtaget undervisning/supervision i mindst 17 dage.

Tidsforbrug


Marte Meo International Network angiver følgende tidsangivelser:

17 dage á 6 timer (supervision) = 102 timer 

Eget arbejde = 192 timer

Totalt = 294 timer

Tidsangivelserne er minimum angivelser.

Hertil kommer:

  • Udarbejdelse af skriftligt materiale til eksamination
  • Forberedelse til eksamination
  • Eksamination

Gyldighed af terapeut certifikat


Denne beskrivelse gælder kun for Marte Meo terapeuter, som kan fremvise et personligt Marte Meo terapeut certifikat med to underskrifter, hvoraf mindst den ene underskriver skal være Maria Aarts.

Beskrivelsen er udarbejdet af Marte Meo foreningen i Danmark i samråd med Marte Meo International Network.