BLIV EN DEL AF ET FAGLIGT FÆLLESSKAB

Det koster kun 349 kr. om året for personligt medlemskab 

495 kr. om året for en institution eller organisation

150 kr. om året for Marte Meo terapeut studerende  

150 kr. for pensionister eller efterlønner på hel tid.

Beløbet indbetales til konto med reg. nr 1551 konto nr. 16713597 Danske Bank. Se hvilke rettigheder og fordele medlemskabet giver dig nedenfor. Du er registreret som medlem, når beløbet er indbetalt på kontoen i Danske Bank.

Medlemskabet dækker et kalenderår. Der udsendes opkrævninger af medlemskontingent omkring årsskiftet, og for institutionsmedlemsskab via EAN nummer til fornyelse af medlemskabet. 

Bliv medlem

Som medlem af foreningen får du: 

  • Tilsendt medlemsbladet: Marte Meo Nyt. Bladet udkommer 2 gange om året - marts og september.
  • Gratis oprettelse i udbyderregistret.
  • Invitation til temadage og mulighed for at deltage til medlemspris eller nedsat pris.
  • Invitation til generalforsamling den første fredag ​i november måned. Mulighed for at deltage i generalforsamlingen og årsmødet til medlemspris eller nedsat pris.
  • Nyhedsbrev.
  • Del af et fagligt fællesskab.
  • Mulighed for at være en del af UGE 11 aktiviteter.
  • Mulighed for at finde netværk indenfor forskellige arbejdsområder, for eksempel: børn, familier, skole, voksenhandicap eller ældre.
  • Ved institutionsmedlemsskab kan man deltage til medlemspris for 2 personer.

 

 

 

Når pengene indbetales, skal du skrive skrive  navn, adresse, e-mail, telefonnummer og eventuelt firmanavn, så vi kan registrere dig.

Hvis du indbetaler for andre, for eksempel en institution, skal du huske at skrive, hvem du indbetaler for, så vi kan registrere det nye medlemskab rigtigt.

Hvis du har problemer med at melde dig ind, kan du kontakte Marte Meo Foreningens formand Marianne Arndal på mail formand@martemeo.dk eller kasserer Mette Rostgaard på mail kasserer@martemeo.dk.

Husk at betale kontingent, når du får en opkrævning ved årsskiftet. Dit medlems nr. findes på medlemsbladets bagside og konto nr. 1551 16713597 Danske Bank