BLIV EN DEL AF ET FAGLIGT FÆLLESSKAB

Husk at betale kontingent for 2021, medlemsnr. findes på medlemsbladets bagside og konto nr. 1551 16713597

Som medlem af foreningen får du: 

 • Tilsendt medlemsbladet: Marte Meo Nyt. Bladet udkommer 2 gange om året - marts og september og deadlines for indkomne artikler er henholdsvis 15. januar og 1. september
 • Gratis oprettelse i udbyderregisteret
 • Invitation til temadage og rabatter på disse
 • Invitation til generalforsamling, den første fredag ​​i november måned.
 • Nyhedsbrev
 • Deltagelse i et fagligt fælleskab
 • Uge 11 aktiviteter
 • Mulighed for at finde netværk inden for forskellige arbejdsområder, for eksempel: børn, familier, skole, voksenhandikap eller ældre

Medlemskontingentet er:

 • 349 kr. for personlige medlemmer (giver medlemmet adgang til at deltage i foreningens arrangementer til nedsat pris og mulighed for at stå på udbyderlisten).
 • 495 kr. for institutioner / organisationer (giver ret til at personer kan deltage til medlemspris i foreningens arrangementer)
 • 150 kr. for studerende til Marte Meo terapeut. Dette kontingent kan købes i max to på hinanden kalenderår, mens uddannelsen foregår og for pensionister (som har forladt arbejdsmarkedet eller er på fuld efterløn) 

Medlemsskabet dækker et kalenderår. Der udsendes opkrævninger omkring årsskiftet for fornyelse af medlemskabet.

Du er registreret som medlem, når pengene er indbetalt på kontoen i  Danske Bank, reg.nr. 1551 og kontonr. 167 135 97

Når pengene indbetales skal du skrive  navn, adresse, e-mail, telefonnummer og eventuelt firmanavn så vi kan registrere dig og kontakte dig.

Hvis du indbetaler for andre, for eksempel en institution, skal du huske at skrive, hvem du indbetaler for , så vi kan registrere det nye medlemskab rigtigt.

Hvis du har problemer med at melde dig ind , kan du kontakte Marte Meo Foreningens kasserer Pia Heesch Andersen:  pia.andersen@fredericia.dk  eller regnskabsfører Annie Kristensen:  anniemartemeo@gmail.com

 

Har du noget på hjertet?

Kære medlem

Vi har løbende brug for nye artikler til Marte Meo Nyt. Så har du noget på hjertet – og lyst til at skabe inspiration og videns dele Marte Meo til Marte Meo foreningens medlemmer, så er Marte Meo Nyt stedet. Vi vil meget gerne modtage artikler fra dig, så hold dig ikke tilbage. 

Bladets redaktion består af: Marita Kirketofte, Dorte Nikolajsen, Jane Larsen og Maria Seidler

Redaktionens funktion er:

 • Læse alle indkomne artikler igennem
 • Gennemgå artiklerne sprogligt, grammatisk og indholdsmæssigt
 • Vurdere deres relevans i forhold til Marte Meo
 • Vi har beføjelser til at bede om ændringer til artikler og afvise dem. I disse tilfælde, vil vi altid gå i dialog med dig

Kriterier for artikler til Marte Meo Nyt

Artikler fra medlemmer til medlemmer kan være at:

 • Koble viden fra praksis eller teori til Marte Meo
 • Inspirere fra din Marte Meo dagligdag
 • Erfaringsudveksle
 • Fortælle om nye Marte Meo tiltag
 • Anmeldelse af Marte Meo litteratur 

             Fra bestyrelsen:

 • Information fra bestyrelsen
 • Indkaldelse til generalforsamling og referat fra generalforsamling
 • Beskrivelser af oplæg, der har været i foreningsregi

Derudover videns artikler fra oplægsholdere, som lægger op til temadag.

Deadline for indkomne artikler til de to årlige Marte Meo Nyt er d. 1. marts og d. 20. august.

Vi glæder os til at modtage din næste artikel.
Send den til martemeonyt@martemeo.dk

 

 

 

Bliv medlem