BLIV EN DEL AF ET FAGLIGT FÆLLESSKAB

Det koster kun 349 kr. om året for personligt medlemskab,  495 kr. om året for en institution eller organisation, 150 kr. om året for  Marte Meo terapeut studerende og 150 kr. for pensionister eller efterlønner på hel tid.

Beløbet indbetales til konto med reg. nr 1551 konto nr. 16713597 Danske Bank. Se hvilke rettigheder og fordele medlemskabet giver dig neden under. Du er registreret som medlem, når beløbet er indbetalt på kontoen i Danske Bank.

Medlemskabet dækker et kalenderår. Der udsendes opkrævninger omkring årsskiftet for fornyelse af medlemskabet. 

Bliv medlem

Som medlem af foreningen får du: 

 • Tilsendt medlemsbladet: Marte Meo Nyt. Bladet udkommer 2 gange om året - marts og september og deadlines for indkomne artikler er henholdsvis 15. januar og 1. september
 • Gratis oprettelse i udbyderregisteret
 • Invitation til temadage og rabatter på disse
 • Invitation til generalforsamling, den første fredag ​​i november måned.
 • Nyhedsbrev
 • Deltagelse i et fagligt fælleskab
 • Uge 11 aktiviteter
 • Mulighed for at finde netværk inden for forskellige arbejdsområder, for eksempel: børn, familier, skole, voksenhandikap eller ældre

Medlemskontingentet giver dig fordele og rettigheder:

 • 349 kr. for personlige medlemmer, giver medlemmer adgang til at deltage i foreningens arrangementer til nedsat pris og mulighed for at stå på udbyderlisten.
 • 495 kr. for institutioner / organisationer, giver ret til at personer kan deltage til medlemspris i foreningens arrangementer
 • 150 kr. for studerende til Marte Meo terapeut. Dette kontingent kan købes i max. 2 sammenhængende kalenderår, mens uddannelsen foregår .
 • 150 kr for pensionister, som har forladt arbejdsmarkedet eller er på fuld efterløn. 

 

 

Når pengene indbetales skal skrive skrive  navn, adresse, e-mail, telefonnummer og eventuelt firmanavn, så vi kan registrere dig og kontakte dig.

Hvis du indbetaler for andre, for eksempel en institution, skal du huske at skrive, hvem du indbetaler for , så vi kan registrere det nye medlemskab rigtigt.

Hvis du har problemer med at melde dig ind , kan du kontakte Marte Meo Foreningens kasserer Pia Heesch Andersen:  pia.andersen@fredericia.dk  eller vores sekretær Gitte Henriksen: henriksen601@msn.com

Husk at betale kontingent, når du får en opkrævning ved årsskiftet, medlems nr. findes på medlemsbladets bagside og konto nr. 1551 16713597 Danske Bank