02. nov 2018 kl. 09:00 til 16:00

Årsmøde med Anette Prehn

Fredag den 2. november 2018 kl. 9.00 til 16.00
på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Marte Meo Foreningen i Danmark afholder årsmøde med formiddagsoplæg ved sociolog Anette Prehn.

Anette Prehn har en mission om at gøre såvel børn som voksne mere hjernesmarte. Vellykket kommunikation forudsætter, at vi kan sætte os i den andens sted. Hjerneforskningen viser, hvor svært det kan være - og hvorfor vi er tilbøjelige til at se og høre det, vi plejer, selv når vi aktivt prøver at gå i den andens sko. Vi inviteres til hjernesmart samspil og tackling af indgroede vaner - noget som er relevant for os, hvad enten vi spiller sammen med yngre eller ældre borgere/brugere, kolleger eller medarbejdere. Annette evner at forklare svære ting på måder, der let kan forstås, huskes og gøre gavn i forhold til socialt samspil, læring og ledelse. Hjernen følger bestemte spilleregler - og hvis vi ikke kender dem, bliver læring, vaneændring og socialt samspil mere op ad bakke end det behøver at være. Annette Prehn fortæller bla. hvordan man med "små skru", kan skabe hjernesmarte rammer omkring læring.

Workshops fra kl. 13.15 til 14.15

  1. Nyt skole-netværk på Marte Meo-området i Danmark

Kom og hør, hvordan andre Marte Meo-folk arbejder på skoleområdet og giv dit bidrag til, hvordan vi kan udbrede Marte Meo endnu mere inden for skoleverdenen. Det er ikke et krav, at du har konkrete ideer eller vil gøre et stort arbejde i din fritid. Så længe du har interessen for, at Marte Meo skal skabe bedre trivsel for børnene rundt omkring i de danske skoler, er det oplagt, at du kommer med på workshoppen. 

Kort præsentation af alle, samt hvordan vi arbejder med Marte Meo på skoleområdet. 

Brainstorm over, hvad vi kan bruge hinanden til det kommende år, f.eks. indenfor flg. områder: PR, samarbejde uge 11, artikelserie, kontakt til skolebestyrelser/skoleledelser, samarbejde med udlandet, udvekslingsforløb, samarbejde med andre aktører f.eks. Louise Klinge? mm

Beslutningsproces: hvilke ideer vil vi føre ud i livet nu og hvilke skal vente? Hvem gør hvad? 

Workshoppen afholdes af Lone Graae, der sidste år startede en mail liste for alle de, der interesserer sig for Marte Meo på skoleområdet. Lone har arbejdet i den almindelige folkeskole, såvel som på specialområdet. 

  1. Marte Meo med et Narrativt blend – eller omvendt..

Jeg hedder Lene Jakobsen og har en grundfaglig baggrund som pædagog. Jeg har desuden uddannet mig til Marte Meo terapeut og Marte Meo supervisor. I foråret afsluttede jeg den 1-årige narrative supervisor uddannelse på DISPUK.

I de senere år har jeg mere og mere inddraget den narrative tilgang i mit vejledningsarbejde.
I den narrative supervision og rådgivning bevæger vi os mellem handling og mening. Vi udfordrer problemet – ikke personen – og går sammen på opdagelse efter evt. sammenhængskraft og andre fortællinger med det mål at generhverve handlekraften.

Marte Meo handler om, med videoens fastfrysning af øjeblikke, at man ved egen kraft får blik for at gøre mere af det, der virker. 

Metoderne har det til fælles: at gå på opdagelse efter egen handlekraft.

Jeg vil på workshoppen fortælle om nogle af mine erfaringer med at inddrage den narrative praksis i min Marte Meo praksis. Desuden vil jeg bestræbe mig på at redegøre for mine overvejelser om at blende / skille metoderne.

  1. Netværk om ældre / handikap området i Danmark.

Hvordan får vi udbredt brugen af Marte Meo endnu mere?

Pia Heesch Andersen og Dorte Nikolajsen vil fortælle om arbejdet omkring demens og voksne med handikap.

Der vil blive vist film med borger og professionel samt borger og pårørende indenfor demensområdet, samt borger og professionel indenfor voksen handikap området.

Derudover byder vi op til dans: hvordan kan vi skabe netværk og udbrede brugen ad Marte Meo indenfor disse områder? Hvordan bliver vi mere synlige? Hvordan bliver vi mere interessante og hvordan får vi flere medlemmer, der arbejder i dette felt?

 

Vi glæder os til at se netop DIG!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Marte Meo foreningen i Danmark

 

 

 

 

 

Arrangementer

01. nov 2019 kl.9.00 - 16.00

Årsmøde med psykolog og foredragsholder Bo Hejlskov Elvén og mange spændende workshops

"Konflikt uden konfrontation" eller "Håndtering af problemskabende adfærd" - at arbejde med adfærdsproblemer ud fra princippet om Low Arousal.

Program for dagen - og emner på workshops følger

14. maj 2020 14.-15.maj 2020

Nordisk Kongres 2020 - Marte Meo Basic

Vi kan i 2020 byde velkommen til Nordisk Marte Meo Kongres på Scandic Hotel i København.  Vi er i gang med at planlægge et brag af en Kongres med spændende oplægsholdere og workshops og vi GLÆDER os til at samle Nordens Marte Meo folk til et par super inspirerende dage i København.  Kongressen har vi kaldt "Marte Meo Basic" og lægger derved op til en kongres, hvor vi får ekstra fat i de helt grundlæggende tanker og principper som knytter sig til Marte Meo. Nærmere information om program og priser følger.